Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn, wijzigen van de vorm van het dak van een opkweekkas, Esterweg 57, 4061 PX, Ophemert

Beschikking afhandeling, Esterweg 57, 4061 PX, Ophemert, het wijzigen van de vorm van het dak van een opkweekkas, Beslistermijn verlengd tot 26-09-2016