Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn met 6 weken, plaatsen van een dakkapel, Voorstraat 3a, 4182 CC, Neerijnen

verlening beslistermijn, Voorstraat 3a, 4182 CC, Neerijnen, het plaatsen van een dakkapel, Beslistermijn verlengd tot 30 november 2015