Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan Kerkewaard 2016 te Haaften, gemeente Neerijnen

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Kerkewaard 2016 te Haaften ter inzage ligt. Dit in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht.

Het plan betreft de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Het voorontwerpbestemmingsplan inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan Kerkewaard 2016 ligt vanaf vrijdag 11 maart 2016 tot en met donderdag 21 april 2016 voor iedereen ter inzage. Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via planID: NL.IMRO.0304.BPKerkewaard2016-1601. Het plan ligt ook in het gemeentehuis ter inzage. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u vooraf een afspraak te maken.

Reageren op het plan

Gedurende deze periode kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een inspraakreactie omtrent dit voorontwerpbestemmingsplan geven. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, postbus 30, 4180BA te Waardenburg. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor via het team Dienstverlening en Beleid van de gemeente (telefoonnummer 14 0418) een afspraak maken met een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening.

Neerijnen, 10 maart 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen