Officiele publicatie

Wijzging Drank- en Horecavergunning, IJsvereniging DES, Paalgraaf 14, Hellouw

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Wijziging Drank- en Horecavergunning voor IJsvereniging DES aan de Paalgraaf 14 te Hellouw verzonden 8 april 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.