Officiele publicatie

Wijziging Besluit gemeenschappelijke regeling Avri

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 september 2015 besloten tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Avri en tevens besloten om het college toestemming te verlenen overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de Gemeenschappelijke regeling Avri te treffen.

De volledige gemeenschappelijke regeling Avri is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van 18 november 2015 (Stcrt. 2015, 41358) en in werking getreden per 1 december 2015