Officiele publicatie

Wijziging Drank- en Horecavergunning, Restaurant Het Dijkhuis, Waalbandijk 33, Ophemert

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Wijziging Drank- en Horecavergunning voor Restaurant Het Dijkhuis aan deWaalbandijk 33 te Ophemert verzonden 10 juni 2016. 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de

burgemeester van de gemeente Neerijnen.