EvenementBeeldvormende vergadering

  • Begin: 3 september 2015 20:00
  • Locatie: Raadzaal gemeentehuis
  • Gepubliceerd op: 25-08-2015

Datum:donderdag 3 september 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Omschrijving agendapunt
Voorzitter
Beleidsambtena(a)r(en)
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Stukken ter informatie en/of bespreking
3.1 Keuzescenario's Begraafplaasen (2015-06-18049)
Tijdsindicatie: 20.05 – 21.00 uur
- Dhr. C.F. van Wendel de Joode
- Mw. N. Kolkman
3.2 Informatienota Toekomstvisie Neerijnen (2015-06-16641)
Tijdsindicatie: 21.10 – 22.00 uur
- Dhr. J.G. van Maanen
- Mw. J. Vonk- van Meteren
4. Sluiting

Belanghebbenden en/of andere direct betrokkenen die wensen deel te nemen aan de bespreking van een onderwerp dat op de agenda staat, zijn van harte uitgenodigd en dienen zich aan te melden vóór 12.00 uur op de dag van de beeldvormende vergadering bij de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen. Dit kan per email: griffie@neerijnen.nl of telefonisch: 0418 – 65 65 20.