EvenementLezing en werksessie Landschap & Cultuurhistorie

  • Begin: 10 mei 2017 19:30
  • Einde: 10 mei 2017 21:30
  • Locatie: Atelier Varik
  • Gepubliceerd op: 24-04-2017

Lezing en werksessie Landschap & Cultuurhistorie
Woensdag 10 mei 2017 19.30 -21.30 UUR, Atelier Varik

Ferdinand Hemmen geeft zijn visie op landschap en cultuurhistorie in het rivierengebied. De landschapshistoricus kijkt niet alleen naar het verleden maar ook naar de toekomst, de kracht van het gebied en de kansen die er zijn. Daarna zal Loes van der Vegt (Land-id) stilstaan bij de ideeën over landschap en cultuurhistorie die tot nu toe zijn ingebracht en legt daarbij de relatie met de ontwikkelperspectieven voor het gebied.
Aansluitend aan de verhalen wordt het thema landschap en cultuurhistorie met aanwezigen verder uitgewerkt. Wij willen daarbij scherper in beeld krijgen wat u als kwaliteiten in het gebied ziet en wat u mooi vindt. Daarnaast willen wij u voeden met het beeld van de experts over hoe naar het gebied gekeken kan worden.
Wilt u hierin een bijdrage leveren dan nodigen wij u van harte uit. Het is fijn als u zich wilt aanmelden in verband met de koffie en het inrichten van de zaal. U kunt hiervoor een email sturen aan j.niazi@gelderland.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over de gebiedsvisie kunt u contact opnemen met: dedorpspolder@land-id.nl.
Zie ook de website: varik-heesselt.nl en twitter @DeDorpspolder.