EvenementVergadering Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen

  • Begin: 17 juli 2018 19:00
  • Einde: 17 juli 2018 20:00
  • Locatie: Gemeentehuis Neerijnen, Van Pallandtweg 11 Neerijnen
  • Gepubliceerd op: 11-01-2018

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen op 27 februari 2018
De Wmo-raad Neerijnen heeft zich sinds begin 2017 verbreed tot Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen.

Waarvoor kunnen inwoners bij de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen terecht?
De Adviesraad is onafhankelijk. Zij heeft als doel de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van de Wmo 2015 (maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen) te verbeteren. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders. De Adviesraad haalt hiervoor signalen op bij inwoners en bij maatschappelijke organisaties. Zij geeft geen adviezen af over klachten van individuele inwoners. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie. Kies daarvoor als zoekoptie "adviesraad".

Een signaal doorgeven aan de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen?
Vergaderingen zijn openbaar en staan zowel op de website van de gemeente als op de gemeentepagina in het Nieuwsblad Geldermalsen. Een signaal doorgeven kan door een e-mail naar adviesraadsdn@gmail.com te sturen met het onderwerp dat u wilt voorleggen voor een vergadering van de Adviesraad. De Adviesraad ontmoet u graag op de vergadering.

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 27 februari 2018 in het gemeentehuis Neerijnen, Van Pallandtweg 11 te Neerijnen. Inwoners zijn om 19.00 uur welkom.