EvenementVervolgavonden Neerijnen: Waardenburg

  • Begin: 28 november 2016 19:30
  • Einde: 28 november 2016 21:00
  • Locatie: Dorpshuis De Koeldert Waardenburg
  • Gepubliceerd op: 25-11-2016

Beste mensen,

De vervolgavonden in het kader van het in het voorjaar gestarte traject om samen met u in de kernen van Neerijnen initiatieven "handen en voeten" te geven zijn in volle gang.
Na een eerste avond in Est (vorige week) en deze week in Varik/Heesselt staan de komende weken de andere kernen op het programma.
In ongeveer anderhalf uur proberen we met elkaar de ideeën en suggesties van de 3 burgeravonden in het voorjaar en de Neerijnen TOP van 25 juni j.l. meer inhoud te geven en waar mogelijk te concretiseren per kern van onze gemeente.
Daarbij bent U AAN ZET ! Wij (gemeente) denken mee en willen meehelpen, maar het gaat er vooral om dat u als inwoners van een kern van onze gemeente "de handschoen oppakt" en het idee tot "gemeenschappelijk eigendom" van de kern maakt.

De eerste avonden hebben een hoop opgeleverd: van aandachtspunten op het gebied van bijvoorbeeld verkeersveiligheid, tot hele concrete ideeën die de leefbaarheid kunnen vergroten. En daar is het allemaal voor bedoeld.

A.s. maandag 28 november zijn de inwoners van Waardenburg en directe omgeving van harte welkom in dorpshuis De Koeldert.
We beginnen om 19.30 uur en we stoppen om 21.00 uur, zodat er ook nog ruimte is om even met elkaar na te praten.
Op dinsdag 6 december om 19.30 uur zijn we in het Dorpshuis van Tuil voor de inwoners van Tuil en directe omgeving.
Donderdag 8 december om 19.30 uur zijn we in de Keijsershof in Opijnen voor de inwoners van Opijnen en directe omgeving.
Haaften, Hellouw en Ophemert volgen dan begin 2017 ! Dat lijkt ver weg, maar is het zo......
In maart 2017 leggen we onze bevindingen in een aantal concrete plannen voor aan de gemeenteraad!

GELD BESCHIKBAAR VOOR LEEFBAARHEID !
De gemeenteraad heeft een substantieel bedrag beschikbaar gesteld voor de initiatieven die vanuit de samenleving van Neerijnen komen. Deze middelen zullen in 2017 ingezet kunnen gaan worden voor de uitkomsten van de burgeravonden die we nu houden en die leiden tot versterking van de sociale samenhang en cohesie van de kernen van onze gemeente.
DOE DUS MEE !!!!

JONGEREN HEBBEN IDEEËN !!!
Wat echt geweldig is, dat er ideeën van jongeren worden aangedragen. Er is een aantal jongeren uit Neerijnen en directe omgeving die een verzoek hebben gedaan voor een ruiter- en ponypad, compleet met een uitgetekend voorstel. We zijn met terrein-eigenaren in gesprek om dit te realiseren. Tijdens een bezoek aan de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool in Varik kreeg ik als burgemeester een heel voorstel om de leefbaarheid van Varik en Heesselt een impuls te geven. Begin volgend jaar ga ik samen met leden van de dorpstafel en gemeenteraad met de jongeren in gesprek om te kijken wat we mee kunnen nemen in het uiteindelijk plan aan de gemeenteraad. De leerlingen van groep 6 van de Christelijke Basisschool Kievitsheuvel uit Hellouw gaan een brief aan de gemeenteraad sturen over een plan voor een veilige oversteek van de N830 (provinciale weg). In Est hebben jongeren een idee aangedragen voor speel- en sportvoorzieningen. Kortom: de jeugd denkt en doet volop mee en in hele concrete ideeën.
Namens de gemeenteraad hoop ik dat de komende avonden ook weer veel ideeën opleveren en energie geven om deze aanpak tot een succes te maken.

Met vriendelijke groeten

Namens de gemeenteraad van Neerijnen
Harry de Vries

Burgemeester H H de Vries
Burgemeester H H de Vries