Artikel Kavels te koop in Haaften Noord

De gemeente Neerijnen verkoopt vrije kavels via een openbare inschrijvingsprocedure. Het betreft een zevental kavels in het nieuwe woningbouwplan te Haaften Noord. In onderstaande afbeelding is de voorlopige globale opzet van de wijk vormgegeven.

Plan Haaften Noord april 2016

De zeven kavels zijn voorzien van een voorlopige verkaveling met bijhorende metrages. Deze maatvoering is niet definitief. Daaruit volgt dat met potentiële kopers afstemming plaats kan vinden voor wijziging van de oppervlaktematen. Uitgangspunt is dat geen onverkoopbare restpercelen overblijven.

Kavels Haaften Noord 2

De percelen maken onderdeel uit van het wijzigingsplan woongebied Haaften-Noord, welke op 5 januari 2016 onherroepelijk is geworden. Daarin hebben de percelen de bestemming 'woongebied', waarin naast vrijstaande woningen ook patiowoningen zijn toegestaan. Realisatie van tweekappers en rijwoningen is niet toegestaan in deze zeven percelen. Voor de actuele kavelpaspoorten wordt verwezen naar onderstaande bijlagen.

Indien u interesse heeft in één van de percelen, dan kunt u dit kenbaar maken door de bijlage 'inschrijfformulier' in te vullen en toe te sturen naar onderstaande contactgegevens. Alle ontvangen inschrijfformulieren worden geïnventariseerd. Daarbij wordt gekeken naar de datum van aanmelding en of de voorkeurslocaties/maten leiden tot een logische verkaveling. Vervolgens wordt contact met u opgenomen om eventueel een verkennend gesprek in te plannen.

Contactpersoon | Marnix van der Dussen
E-mail | marnix.van.der.dussen@neerijnen.nl
Telefoonnummer | (0418) 65 65 60

Bijlagen:
Kavelpaspoort 1
Kavelpaspoort 2
Kavelpaspoort 3
Kavelpaspoort 4
Kavelpaspoort 5
Kavelpaspoort 6
Kavelpaspoort 7
inschrijfformulier