Nieuws

Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming (rectificatie) en ontwerp-watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot 30 november 2017. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl. Indienen zienswijze is mogelijk. De publicatie staat op www.geldermalsen.nl.

Zonnepark op afvalberg Avri is klaar

Het zonnepark op de voormalige afvalberg van Avri in Geldermalsen is vrijdagmiddag officieel geopend. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk verzorgde de openingshandeling onder toeziend oog van zo'n 50 aanwezige bestuurders en relaties. Met de bouw van het zonnepark krijgt de oude afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst.

22 mei 2018 09:40

Uw foodtruck op KLM Open 2018?

In september wordt ook dit jaar op de golfbaan in Spijk ('the Dutch') de KLM Open gespeeld, een internationaal golftoernooi waaraan wereldtoppers meedoen. Joost Luiten, Nederlands beste golfer, wist het toernooi in 2016 op zijn naam te schrijven.

16 mei 2018 15:25

Beeldvormende vergadering gemeenteraad

Op donderdag 24 mei vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Neerijnen (Van Pallandtweg 11 Neerijnen) een beeldvormende vergadering van de gemeenteraad plaats. Op de agenda staan de Jaarstukken 2017, de Begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis en de Begroting 2019 GGD-GZ. De vergadering begint om 20:00 uur en duurt tot 21:30 uur. U bent van harte welkom de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen.

15 mei 2018 12:10

Bermen maaien en onkruid bestrijden in Neerijnen

Vanaf week 20 (14 mei) start Avri met maaiwerkzaamheden in de gemeente Neerijnen.

07 mei 2018 09:00

4 en 5 mei in Neerijnen

Ook in Neerijnen vinden diverse activiteiten plaats in het kader van 4 en 5 mei.

01 mei 2018 12:15