Nieuws

Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming (rectificatie) en ontwerp-watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot 30 november 2017. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl. Indienen zienswijze is mogelijk. De publicatie staat op www.geldermalsen.nl.

Tijdelijke afsluiting Dreef in Est vanaf 22 januari

Van maandag 22 januari tot maandag 5 februari wordt de Dreef in Est afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting wordt geplaatst in de Oude Bommelsestraat, aan de oostkant van de Dreef. Informatieborden geven de omleidingsroutes aan. Fietsers kunnen de straat wel gewoon gebruiken.

17 januari 2018 12:50

Vrijwilligersprijzen Neerijnen 2017

Gisteravond zijn in het Stroomhuis in Neerijnen de Vrijwilligersprijzen 2017 van de gemeente Neerijnen uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Neerijnen.

09 januari 2018 10:20

Gelukkig Nieuwjaar

De gemeente Neerijnen wenst al haar inwoners het beste voor 2018

04 januari 2018 07:35