Nieuws

Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming (rectificatie) en ontwerp-watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot 30 november 2017. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl. Indienen zienswijze is mogelijk. De publicatie staat op www.geldermalsen.nl.

Zonnepanelenproject halverwege in gemeente Neerijnen

Op 9 november jl. hebben mevrouw en meneer De Jong, huurders bij De Kernen, de negen zonnepanelen op hun woning op een ongewone manier aan de zon blootgesteld. Samen met wethouder Teus Kool van gemeente Neerijnen en Jan Stern, vertegenwoordiger van de huurdersbelangen bij De Kernen, hebben zij een metersgroot doek naar beneden gehaald en de zonnepanelen onthuld. Deze woning is de 1.500ste woning die zonnepanelen heeft gekregen in het omvangrijke zonnepanelenproject van De Kernen.

10 november 2017 10:35

Energieneutrale gemeenten in 2030 stapje dichterbij

Een energieneutrale gemeente in 2030 is voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en straks ook voor de gemeente West Betuwe weer een stap dichterbij gekomen. Op 1 november werd bekend dat er groen licht is voor de bouw van het windpark Deil. De Raad van State verklaarde een ingediend beroep tegen windpark Deil niet ontvankelijk.

10 november 2017 09:45

Vrijwilligersprijs Neerijnen 2017

De gemeente Neerijnen heeft een groot aantal verenigingen, maatschappelijke instellingen en organisaties, waarin vrijwilligers actief zijn. Maar ook in uw directe omgeving zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder de inzet van deze mensen zouden tal van activiteiten geen doorgang kunnen vinden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan vrijwilligers in de sport, zorg, buurkinderen die boodschappen doen, van buurtverenigingen e.d. De gemeente Neerijnen wil net als in voorgaande jaren ook in 2018 een prijs toekennen aan een vrijwilliger die zich in 2017 en/of in voorgaande jaren als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

06 november 2017 14:50

Bijdrage in de zorgkosten voor inwoners met een beperking of chronisch problemen

Inwoners met een beperking of chronisch problemen kunnen een bijdrage in hun zorgkosten aanvragen bij de gemeente.

06 november 2017 12:00

Zilver voor Haaften in Digitaalstrijd

Team 'Heel Haaften Leest' is tweede geworden tijdens de Grande Finale van de Grote Digitaalstrijd in Tiel. Het team mocht meedoen aan de finale nadat ze de voorronde van Neerijnen hadden gewonnen.

06 november 2017 11:55