Nieuwsbericht # Informatie militaire oefening 11 t/m 17 november 2011

Gepubliceerd op: 20 oktober 2011 00:00

Van 11 november tot en met 17 november 2011 zal er door militairen van de  Koninklijk Landmacht worden geoefend in Neerijnen. 

Het betreft een oefening van 104 Grondgebonden Verkenningseskadron (104 GGV esk). De oefening bestaat uit het verkennen van routes en objecten wat zowel te voet als met voertuigen zal worden uitgevoerd . Om de oefening zo realistisch mogelijk neer te zetten wordt een relatief groot gebied rondom de gemeente Culemborg gebruikt (zie bijlage). De oefening zal zich voor een gedeelte ook afspelen op de openbare weg waar de veiligheid en naleving van de wegen verkeerswet voorop zullen staan. Verder zijn er, waar men zich op privé terrein begeeft, afspraken gemaakt met de eigenaren van deze terreinen.   

Detailgegevens oefening:
De oefenende eenheid         : 104 GGV esk
Tijdstip van uitvoering            : 11 november 2011 t/m 17 november 2011
Aantal deelnemers                 : 40 personen
Materiaal t.b.v. de oefening   : 1x Mercedes-Benz  terreinwagen, 8x Fennek Pantserwielvoertuig.

Als er in uw gemeente activiteiten plaatsvinden waarmee de eenheid rekening dient te houden dan verneem ik dat graag. Daarnaast kunt u uw inwoners informeren over deze oefening via uw website of andere media.
Er zullen maatregelen genomen worden om hinder of overlast voor de burgers en/of het verkeer te voorkomen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de gegevens van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Ministerie van Defensie
Commando Diensten Centra
Eenheid Claims
Postbus 20703
2500 ES Den Haag
Telefoon 070-3396701

Mocht u voor, tijdens of na afloop van de oefening vragen of klachten hebben dan kunt u contact opnemen met:
Ministerie van Defensie
11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 december”
Brigade Staf / G3 / Bureau Opleiding & Training
Stafofficier Schiet- en Oefenterreinen
Kapitein Hoogwerf
Postbus 9208
6800 HK Arnhem
Telefoon 026-353 1296