Nieuwsbericht ‘Gratis’ zonnepanelen voor bedrijven

Gepubliceerd op: 26 augustus 2011 00:00

Drijvende kracht achter dit zonnepanelen-project zijn Solar Comfort (een dochterbedrijf van aannemer JC van Kessel), de gemeente Geldermalsen en Bedrijfskring Groot Geldermalsen. Deze partijen werken momenteel aan een gezamenlijke propositie van bedrijven en overheden rond zonne-energie. Doel is om in het najaar van 2011 een concrete intentieovereenkomst te sluiten (een pact), waarmee deze samenwerking verder vorm kan krijgen: het Solar Pact Gelderland.

Voordelen van zonne-energie zijn er volop. Het is duurzaam en de maatschappelijke weerstand is vrijwel nihil. Om zonne-energie ook economisch aantrekkelijk te maken is het zinvol om het initiatief zo grootschalig mogelijk op te pakken. Veel bedrijven in onze regio hebben platte daken en behoefte aan elektriciteit (koeling en distributie). Juist door het bedrijfsleven in Geldermalsen kan zo eenvoudig de benodigde massa gemaakt worden met grootschalige opstellingen. Daarmee ontstaat er een win-win situatie: bedrijven verduurzamen, de economie groeit en de regionale energiedoelen worden gehaald.

Interesse om mee te doen?
De informatieavond is voor alle bedrijven in regio Rivierenland toegankelijk. Voor aanmelding of  vragen kan men contact opnemen met Wim van den Haak (WimvandenHaak@vdhaak.nl van Bedrijfskring Groot Geldermalsen, of kijken op www.bgg-geldermalsen.nl