Nieuwsbericht "Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd ........."

Gepubliceerd op: 26 april 2016 13:30

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd ........."
Met deze woorden sprak burgemeester Harry de Vries de drie inwoners uit de gemeente Neerijnen toe die dit jaar de eer te beurt vielen een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst te nemen.

Joop van Ommeren, Bert Vos en Dick Trappenburg waren natuurlijk uitermate verrast dat zij een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen kregen. Burgemeester Harry de Vries speldde hen de versierselen op die bij een Lid in de Orde van Oranje Nassau horen. De heer Van Ommeren kreeg de onderscheiding onder andere vanwege zijn werk voor de vakbond FNV, de heer Vos voor een varieteit aan vrijwillige activiteiten en de heer Trappenburg mocht het lintje onder meer ontvangen voor zijn werk voor de Hervormde Gemeente Hellouw en dorpshuis De Biskamp. 

Namens de gemeente Neerijnen alledrie van harte gefeliciteerd!

Koninklijke Onderscheidingen 2016
V.l.n.r. J.T.H. (Joop) van Ommeren, burgemeester H.H. (Harry) de Vries, L (Bert) Vos
en D. (Dick) Trappenburg.

Gegegevens decorandi:

Naam: J.T.H. (Joop) van Ommeren
Geboren: 04-04-1943
Wonende: OPHEMERT

Verdiensten:

FNV:  
1976-2002:  Bestuurslid en voorzitter van FNV Bouw, afdeling Ophemert (130 leden).
Betrokkene was belast met het innemen van vakantiebonnen en uitbetalen van WW-uitkeringen en hij ondersteunde leden bij problemen van sociale aard. 
2002-heden: Bestuurslid en secretaris van FNV lokaal, afdeling Rivierenland oost. Betrokkene leverde een belangrijke bijdrage aan de fusie van de afdeling Ophemert en de afdeling Tiel.
 
2014-heden: Tijdelijk vicevoorzitter van de "FNV in Beweging" afdeling Tiel en omstreken.
 
   
Overig:  
1975-1984: Voorzitter van de oudercommissie van de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert. Tevens had hij zitting in het Oranjecomité van deze school.
 
1975-1985: Penningmeester van het Sportcomité in Ophemert. Dit comité organiseert jaarlijks een week met beweegactiviteiten.
 

1992-heden:

 

Vrijwilliger bij en lid van de Technische commissie van de Koninklijke Nederlands Motorrijdersvereniging in Arnhem.
Tot 2002 was hij technisch official en keurde motoren, helmen en uitrustingen. Sinds 1994 is hij regionaal en aansluitend landelijk secretaris en coördinator van de junior motorcrosscompetitie. Daarnaast is hij actief als juryvoorzitter motorcross en verleent hand- en spandiensten tijdens evenementen.


Naam: L. (Bert) Vos 
Geboren:01-07-1956
Wonende: NEERIJNEN

Verdiensten:

1985-1990: Voorzitter van de gymnastiekvereniging Oefening en Ontspanning te Waardenburg. Jurylid bij wedstrijden van zusterverenigingen in de regio.
 
1986-heden: Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Tuil. Coördinator en medewerker van de Kindernevendiensten en de Liturgiecommissie.
 
1988-2011:
 

Oprichter en voorzitter van de Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse Neerijnen. Hij was het aanspreekpunt voor de gemeente, EHBO en de deelnemende muziekverenigingen.

 

1995-heden:
 
Collecte-coördinator van het KWF Kankerbestrijding, afdeling Waardenburg.1996-heden:Initiator, penningmeester (1996-2004) en voorzitter (vanaf 2004) van en vrijwilliger bij Stichting Kasteeltuin Neerijnen. De Stichting beheert de bij kasteel Neerijnen behorende tuinen. Wekelijks bezig met andere vrijwilligers met de aanleg en het onderhoud van de verschillende tuinen en het onderhoud van de monumentale opstallen.
2012-heden: Vrijwilliger bij Vogelbescherming Nederland. Als tuinvogelconsulent adviseert hij mensen en hij verzorgt lezingen. Hij is lid van de Tuinploeg en helpt bij het onderhoud van de tuin van de Vogelbescherming Nederland in Zeist.
2012-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Stroomhuis, een centrum voor kunst en cultuur, natuur en landschap. Als lid van de werkgroep Natuur en Landschap is bij betrokken bij het Stinzenfestival. Hij verzorgt rondleidingen over het landgoed, vogelexcursies, lezingen en onderhoudt hij gierzwaluwvogelnesten.
2012-heden: Vrijwilliger bij KWF Kankerbestrijding. Hij was organisator van het fondsenwervingevenement Samenloop voor Hoop, locatie Neerijnen. Dit bracht €55.000,00 op.2015- heden:Vrijwilliger bij de Stichting het Geldersch Landschap & Kasteelen. Als educatief boswachter begeleidt hij groepen tijdens een wandeling en geeft hij tekst en uitleg.
2013-heden: Vrijwilliger bij het bezoekerscentrum De Grote Rivieren te Heerewaarden. Hij begeleidt struintochten voor scholieren door de uiterwaarden van de Bommelerwaard.
 
2013-heden: Vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Hij is actief betrokken bij beheer en onderhoud van de Waardenburgse Eendenkooi.
 
2000- heden: Collectant Longfonds.
 


Naam: D. (Dick) Trappenburg
Geboren: 06-05-1953
Wonende:HELLOUW

Verdiensten:

1980-heden: Hervormde Gemeente HellouwOuderling, voorzitter van de verkoopcommissie, lid van de evangelisatiecommissie, bezoekbroeder, diaken.Dorpshuis Hellouw:
2003-heden: Voorzitter van de Stichting Verenigingsgebouw Hellouw en tevens vrijwilliger bij Dorpshuis De Biskamp te Hellouw.
2006-2008: Dorpsbelangenvereniging Hellouw:Bestuurslid van de Dorpsbelangenvereniging. Hij heeft een grote rol gespeeld bij het opstellen van de dorpsvisie.