Nieuwsbericht Transities jeugd en Wmo

Gepubliceerd op: 04 augustus 2014 00:00

De gemeente Neerijnen is op dit moment hard bezig met de inkoop van de zorg in het kader van de transities jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het gaat hierbij om de gesubsidieerde jeugdzorg, en om de jeugdzorg en de Wmo-begeleiding, die gecontracteerd moet worden. Voor veruit het grootste gedeelte wordt deze inkoop regionaal voorbereid en uitgevoerd. Alleen de Generalistische Basis Jeugd Geestelijke GezondheidsZorg (GB JGGZ) kopen de gemeenten zelf in.

Zorgaanbieders worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag danwel een offerte in te dienen.

Kijkt u voor meer informatie op Transities jeugd en Wmo.