Nieuwsbericht AANBEVELING GEMEENTERAAD VOOR BURGEMEESTER NEERIJNEN

Gepubliceerd op: 12 mei 2011 00:00

AANBEVELING GEMEENTERAAD VOOR BURGEMEESTER NEERIJNEN

Op unaniem voorstel van de Vertrouwenscommissie, heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 mei 2011 unaniem besloten om de heer A.J. van Hedel aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot benoeming als burgemeester van de gemeente Neerijnen.

De heer Van Hedel is 50 jaar en geboren in Voorst (Gld), gehuwd en vader van 3 kinderen en nu woonachtig te Valkenswaard (N-Br). Hij is lid van de VVD en heeft voor die partij 10 jaar het wethouderschap vervuld in de gemeente Valkenswaard.

In overleg met de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje, is de planning erop gericht om de heer Van Hedel op 15 juni 2011 om 14.00 uur te installeren als burgemeester van de gemeente Neerijnen. Aansluitend zal een receptie worden gehouden waarin iedereen de gelegenheid krijgt kennis te maken met de heer Van Hedel en zijn gezin.

Alex van Hedel
De heer A.J. van Hedel