Nieuwsbericht Aanpak beheersing eikenprocessierups 2013 Gemeente Neerijnen

Gepubliceerd op: 02 mei 2013 00:00

“In de komende periode kan er weer overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, neemt de gemeente Neerijnen maatregelen om de eikenprocessierups te beheersen. Op locaties waar problemen worden verwacht met de eikenprocessierups is/wordt in april/mei een biologische bestrijding uitgevoerd. Deze behandeling is/wordt half mei herhaald.

In dit artikel kunt u lezen welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis-) dieren op kunnen leveren en welke acties er ondernomen worden. Ook vindt u meer informatie over de gekozen bestrijdingsmethode.

Levenswijze rups

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups van een onopvallende nachtvlinder, die alleen in eiken leeft. Net voor uitkomen van de knoppen, komen zeer kleine rupsen uit de eitjes in de top van de boom. Tijdens de ontwikkeling richting het popstadium ondergaan de rupsen een vijftal vervellingen. Vanaf de derde vervelling (omstreeks eind mei) ontstaan er op iedere rups ca 700.000 microscopisch kleine brandharen, welke overlast kunnen veroorzaken. In deze tijd zullen de rupsen nesten gaan vormen welke bestaan uit rupsen, spinsels, oude vervellingen en uitwerpselen. Vanaf begin juli bewegen de rupsen zich nauwelijks meer door de boom en gaan zich verpoppen tot vlinder. Nadat de vlinder in augustus is uitgevlogen, zullen deze wederom eitjes leggen in de toppen van eikenbomen welke weer uitkomen in het voorjaar van 2014.

Gezondheidsklachten
Eikenprocessierupsen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en zijn geen “boomprobleem”.
De brandharen welke zich op de rupsen en in de nesten bevinden, kunnen veel overlast veroorzaken bij mens en dier. Indien mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen vele allergische reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.


Bestrijdingsplan
De gemeente Neerijnen heeft met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld, waarmee getracht wordt de overlast maximaal te beperken. Wanneer de rupsen uitkomen, wordt er gestart met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nematoden, waardoor alleen rupsen worden gedood. De spuitwerkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip. De 1ste bespuiting zal begin mei in de nacht plaatsvinden. Een 2de bespuiting volgt binnen 14 dagen. Aansluitend worden de bomen zorgvuldig gecontroleerd of zich alsnog rupsen ontwikkelen.
Wij raden u aan om op de nachten dat er gespoten wordt ramen en deuren dicht te houden.
Daarnaast raden wij u aan niet onder de bomennevelspuit door te wandelen of te fietsen, dat voorkomt dat u in aanraking komt met de spuitnevel. Namelijk alleen bij direct contact kunnen huid of ogen ligt geïrriteerd raken. De nematoden zijn veilig voor mens en dier. (zie kader)

Op die locaties waar niet gespoten wordt en later toch overlast ontstaat, zal worden overgegaan naar bestrijding door zuigen.
In Neerijnen wordt deze preventieve methode van nematoden spuiten alleen toegepast op de Melssinghdreef in Tuil omdat hier jaarlijks enkele nesten met eikenprocessierupsen worden aangetroffen.

Voor meer informatie over de specifieke situatie in Neerijnen kunt u contact opnemen met dhr. De Gooijer van het team Beheer, bereikbaar via het algemene nummer 14 0418.
Klik op
de digitale folder van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu voor meer informatie over de eikenprocessierups en de bijbehorende ongemakken in het algemeen.

 

Nematoden: levende bodemorganismen
Nematoden zijn bodemorganismen die met een uitgekiende spuitmethode levend op de boom worden gebracht. Hier dringen ze de rups binnen, die binnen twee tot tien dagen sterft. Ze zijn uv-gevoelig en worden 's avonds of 's nachts aangebracht, waardoor langs doorgaande wegen een minimum aan verkeersoverlast ontstaat.

Voordelen van nematoden
Eiken herbergen tot wel 500 verschillende levende organismen. Het probleem van chemisch of biologisch bespuiten is dat samen met de eikenprocessierupsen ook kwetsbare of zelfs beschermde soorten worden getroffen. Bestrijding met nematoden is dé oplossing, omdat dit al kan worden toegepast wanneer de rupsen nog maar net uit het eitje zijn. Tussen half april en half mei is de aangewezen periode, met als grote voordeel dat andere soorten dan vaak nog niet op de bomen aanwezig zijn!

Ook in kwetsbare gebieden
Nematoden kunnen niet alleen uitzonderlijk vroeg in het jaar worden ingezet, ze geven ook geen milieubelasting. Daardoor zijn ze zonder meer toe te passen in gevoelige gebieden, zoals bij oppervlaktewateren en natuurgebieden. Nematoden zijn toegestaan door het ministerie van EL&I.