Nieuwsbericht Aanslag in Parijs

Gepubliceerd op: 08 januari 2015 13:25

Na de gebeurtenissen in Parijs is de schok en verontwaardiging ook in Nederland groot. Er is een aanslag gedaan op de vrijheid van meningsuiting en de politie.

Burgemeester Van Ruijven-van Leeuwen ondersteunt het initiatief van de burgemeesters Van der Laan en Aboutaleb, dat ook door het Nederlands Genootschap van Burgemeester wordt gedragen, om stil te staan bij deze gebeurtenis van harte: “De schok en verontwaardiging over de terroristische aanslag in Parijs is ook in de gemeente Neerijnen groot. Er is een aanslag gedaan op de vrijheid van meningsuiting, een vrijheid die ons allen aangaat. We voelen een grote betrokkenheid bij de slachtoffers, de pers en de politie.”

In Nederland wordt op verschillende manieren bij deze gebeurtenis stilgestaan. Ik wil de inwoners van Neerijnen de gelegenheid geven om op een eigen manier stil te staan bij deze gebeurtenis. Ook zijn in diverse gemeenten bijeenkomsten waar u zich bij aan kan sluiten om uw solidariteit te betuigen.“

Geboeid