Nieuwsbericht Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen van start!

Gepubliceerd op: 02 maart 2017 11:50

Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen van start!
Op 28 februari 2017 is de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen officieel gestart en zijn de leden benoemd. Sinds 2012 heeft Neerijnen een Wmo-raad die zich heeft zich verbreed tot Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen. De adviesraad telt acht leden en komt gemiddeld eens per 6 weken bij elkaar. Mevrouw Cootje van Meeteren – van Toorn is gekozen tot voorzitter.

Waarvoor kunnen inwoners bij de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen terecht?
De Adviesraad is onafhankelijk. Zij heeft als doel de kwaliteit van het beleid en de uitvoering van de Wmo 2015 (maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen) te verbeteren. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders. De Adviesraad haalt hiervoor signalen op bij inwoners en bij maatschappelijke organisaties. Zij geeft geen adviezen af over klachten van individuele inwoners.

Een signaal doorgeven aan de Adviesraad Sociaal Domein Neerijnen ?
Dat kan door een e-mail naar adviesraadsdn@gmail.com te sturen met het onderwerp dat u wilt voorleggen voor een vergadering van de Adviesraad.

Vergaderingen zijn openbaar en staan zowel op de website van de gemeente als op de gemeentepagina in het Nieuwsblad Geldermalsen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 april 2017 in het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11 in Neerijnen. Inwoners zijn om 19.00 uur welkom.