Nieuwsbericht Afschaffen CER-regeling

Gepubliceerd op: 01 juli 2014 00:00

Compensatie eigen risico vervalt in 2014
Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (In 2013 € 99 per jaar) werd in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen

Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. Gemeente Neerijnen werkt aan een nieuwe regeling. Hoe deze regeling er precies uitziet, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat mensen alleen in aanmerking komen als ze een laag inkomen hebben en het volledig eigen risico voor de zorgverzekering moeten betalen.


Brief van het CAK

Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u rond woensdag 2 juli een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u denkt in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, stuurt u dan deze antwoordkaart terug naar het CAK. Gemeente Neerijnen krijgt dan in het najaar uw gegevens van het CAK. Vervolgens sturen wij u informatie over de nieuwe regeling zodra deze bekend is.

Het terugsturen van de antwoordkaart wil niet zeggen dat u een vervangende uitkering ontvangt. Dat hangt af van uw situatie en de voorwaarden van de nieuwe regeling. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u altijd later nog de regeling aanvragen als u tot de doelgroep behoort.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 via www.neerijnen.nl bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, informeren wij u eind 2014 per post ook over deze nieuwe regeling.