Nieuwsbericht Afvalstoffenheffing in 2012 opnieuw omlaag

Gepubliceerd op: 16 december 2011 00:00

De afvalstoffenheffing voor 2012 valt aanzienlijk lager uit dan in 2011. Daarmee gaat Avri samen met de gemeenten van Regio Rivierenland door met de lastenverlaging die zij in 2011 al had ingezet. De combinatie van structurele kostenverlaging in de bedrijfsvoering, de toetreding van de gemeente West Maas en Waal, meevallers op het gebied van de verwerkingstarieven van het afval en het afbouwen van de reserves leidt tot een forse daling van de kosten voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing kan hierdoor met gemiddeld € 35,00 omlaag.

Trend in verlaging tarief
In 2011 heeft Avri de afvalstoffenheffing met € 30,00 kunnen verlagen. Nu ook in 2012 een aanzienlijke verlaging van € 35,00 mogelijk is, betekent dit voor de inwoner in twee jaar tijd een lastenverlichting van in totaal € 65,00. Dit heeft Avri voornamelijk bereikt door de efficiency van de bedrijfsvoering nog verder te verbeteren, inzamelroutes steeds beter te plannen, scherper in te kopen en kansen in de markt te benutten. De gemeente West Maas en Waal treedt per 1 januari 2012 als tiende gemeente toe tot het gebied waar Avri werkzaam is. Dit leidt tot minder overheadkosten per huishouden. Ook wordt de verlaging voor een deel veroorzaakt door het gebruik van een deel van de financiële reserves (€ 15,- per huishouden).

Afval wordt steeds waardevoller als grondstof
Grondstoffen worden steeds schaarser. Afval dat goed gescheiden wordt ingezameld, is geschikt voor hergebruik. Dit afval wordt dus opnieuw een grondstof waarvoor de markt steeds hogere prijzen betaalt. Wanneer inwoners hun afval goed scheiden, kan de afvalstoffenheffing dus verder omlaag.

Aandacht voor goede dienstverlening
De kosten voor de burger dalen, maar de dienstverlening wordt ondertussen verder verbeterd. Zo is Avri bezig met de uitbreiding van ondergrondse afvalcontainers in centra en bij hoogbouw. De plastic inzameling is in 2011 geïntensiveerd naar een tweewekelijkse inzameling en gaat in 2012 door. In 2011 is er gestart met het rijden op aardgas (en in de toekomst op biogas) waardoor er minder uitstoot van CO2 is en minder geluidsoverlast voor de inwoner. Ook de invoering van Het Nieuwe Rijden draagt bij aan een beter milieu. Kortom: een schoner Rivierenland tegen lagere kosten.