Nieuwsbericht Agenda installatie burgemeester A.J. van Hedel

Gepubliceerd op: 31 mei 2011 00:00

Op woensdag 15 juni 2011 om 14:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Neerijnen wordt de heer A.J. van Hedel tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester van Neerijnen.

Aansluitend hieraan vindt vanaf 15:00 uur een receptie plaats, waar de heer Van Hedel gefeliciteerd kan worden en met hem en zijn gezin kennisgemaakt kan worden. Deze receptie vindt plaats op de binnenplaats van het gemeentehuis aan de Van Pallandtweg 11, 4182 CA Neerijnen.

Tijdens deze receptie is er ook gelegenheid om afscheid te nemen van waarnemend burgemeester, mevrouw Mr. M.N. Kallen-Morren.

Voor de raadsvergadering zal de volgende agenda worden aangehouden:

Datum  : woensdag 15 juni 2011
Tijd        : 14.00 – 15.00 uur
Plaats   : raadzaal gemeentehuis Neerijnen

Nr.

Omschrijving agendapunt

 1.

Opening en woord van welkom
door waarnemend burgemeester mevrouw mr. M.N. Kallen - Morren

2.

Ingekomen stuk:
Koninklijk Besluit nr. 11.001407, benoeming tot burgemeester gemeente Neerijnen
voorgelezen door de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen

3.

Beëdiging van de heer A.J. van Hedel tot burgemeester van de gemeente Neerijnen
door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje,
met aansluitend de symbolische ambtsoverdracht
door mevrouw mr. M.N. Kallen - Morren

4.

Korte toespraak namens de gemeenteraad
door de waarnemende voorzitter van de gemeenteraad, de heer F.C.M. van het Hoofd

5.

Korte toespraak namens het college van burgemeester en wethouders
door de loco-burgemeester, de heer J.C. Koedam 

6.

Korte toespraak namens de ambtelijke organisatie
door de gemeentesecretaris, de heer P.W. Wanwooij 

7.

Korte toespraak namens de burgemeesterskring Rivierenland en Regio Rivierenland
door de burgemeester van Culemborg, de heer R. van Schelven

8.

Dankwoord/korte toespraak
door de (nieuwe) burgemeester van de gemeente Neerijnen, de heer A.J. van Hedel

9.

Sluiting
door mevrouw mr. M.N. Kallen - Morren