Nieuwsbericht Alleenstaande ouders en hun (aanvullende) uitkering

Gepubliceerd op: 23 juli 2014 00:00

Een aantal inwoners ontvangt van de gemeente Neerijnen een (aanvullende) uitkering voor een alleenstaande ouder. Het maximumbedrag van deze uitkering is 20% hoger dan dat van een alleenstaande. Het deel dat u meer krijgt dan een alleenstaande - de aanvulling van 20% - is bestemd voor de verzorging van uw kind(eren). Door een wijziging in de wet zal deze aanvulling per 1 januari 2015 vervallen. In dit bericht leest u hier meer over.

Wat gaat er veranderen?
Per 1 januari 2015 krijgt
een aantal inwoners, als alleenstaande ouder, een uitkering die even hoog is als de uitkering voor een alleenstaande. Die maximumuitkering wordt dus teruggebracht naar 100%. In plaats van deze aanvulling van 20% ontvangen deze ouders vanaf 1 januari 2015 een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst.

Hoe hoog wordt het hogere kindgebonden budget?
Alleenstaande ouders krijgen in 2015 bovenop het kindgebonden budget een zogenoemde 'alleenstaande-ouderkop'. Ook gaat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind, én voor kinderen van 16 en 17 jaar omhoog. Hoe hoog het kindgebonden budget voor hen wordt, hangt dus van de situatie af.

Maar het hogere budget zal het lagere inkomen niet helemaal compenseren. Het totaal van uitkering en kindgebonden budget zal in 2015 minder zijn dan de huidige uitkering en budget samen. Zij gaan er dus in inkomsten op achteruit. Dit zal in 2015 ongeveer € 530,- zijn.

Ontvangt u nu al een kindgebonden budget?
Dan krijgt u van de Belastingdienst/Toeslagen in december 2014 bericht over de hoogte van uw kindgebonden budget in 2015. Ontvangt u nu geen kindgebonden budget? Dan kunt u dit aanvragen via www.toeslagen.nl.

Gaat deze verandering voor alle alleenstaande ouders gelden?
Ja, deze verandering geldt voor alle alleenstaande ouders. Maar het hangt van
de situatie af of iemand al per 1 januari 2015 met deze wijziging te maken krijgt Voor een beperkt aantal alleenstaande ouders gaat de wijziging namelijk per 1 januari 2016 in. Voor deze beperkte groep geldt namelijk dat zij niet in aanmerking komen voor de verhoging van het kindgebonden budget. Als dat zo is, krijgt u hierover eind 2014 bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst informeert de gemeente hierover en de gemeente beoordeelt of de wijziging voor u ingaat op 1 januari 2016.

Wanneer krijgt u bericht van ons?
U krijgt vóór 1 januari 2015 een brief met daarin de hoogte van uw bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2015. U leest in deze brief of u in 2015 het lagere bijstandsbedrag krijgt of dat u nog uw hogere uitkering blijft houden.

Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagpartner of op www.rijksoverheid.nl/kindregelingen.