Nieuwsbericht Avond over nieuwe natuur in uiterwaarden Heesselt

Gepubliceerd op: 27 februari 2012 00:00
Stroomhuis

De beoogde herinrichting betreft een gebied van zo'n 400 hectare. Daarvan is 200 ha bestemd voor ‘dynamische natuur’, met nevengeulen en beïnvloeding door waterstromen uit de Waal. Meer ruimte voor de natuur betekent ook het ontstaan van 15 ha ooibos (vooral bestaande uit wilgen) en ruig grasland dat beweid en/of gemaaid wordt. De vaststelling van dit plan door Rijkswaterstaat en provincie is opnieuw uitgesteld en nu pas in april of later te verwachten.

Na de herinrichting gaat het vervolgens over het beheer van al die nieuwe natuur. Daar is ook al over nagedacht, want altijd moet er voor de Waal bij hoge waterstanden genoeg mogelijkheid zijn voor doorstroming. Het beheer door Staatsbosbeheer zal onder regie van de Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (VANL) worden uitgevoerd door pachtboeren. Onder bepaalde voorwaarden mogen die het gebied bemaaien en beweiden. Ook krijgen de boeren voor hun inspanningen een financiële vergoeding.

Tijdens deze informatie- en discussieavond geeft Jerry Wind van Staatsbosbeheer uitleg over de plannen. De agrarische organisaties LTO en VANL geven hun visie daarop. Aanvang 20 uur, toegang € 3,50. Stroomhuis is te vinden aan de Van Pallandtweg 1, 4182 CA  in Neerijnen. Voor actuele info zie www.stroomhuisneerijnen.nl, of volg twitter: @stroomhuis.