Nieuwsbericht Avond over nieuwe natuur in uiterwaarden Heesselt

Gepubliceerd op: 19 november 2012 00:00

De plannen  voor de creatie van ‘nieuwe natuur’ in de Heesseltsche Uiterwaarden zijn klaar. Maar dit inrichtingsplan is nog niet vastgesteld. Het beheerplan neemt daarentegen steeds vastere vormen aan. Dinsdag 27 november houdt Stroomhuis Neerijnen een nieuwe informatie- en discussieavond over deze ontwikkelingen.

De beoogde herinrichting betreft een gebied van zo'n 400 hectare. Daarvan is 200 ha bestemd voor ‘dynamische natuur’, met nevengeulen en beïnvloeding door waterstromen uit de Waal. Meer ruimte voor de natuur betekent ook het ontstaan van 15 ha ooibos (vooral wilgen) en ruig grasland dat beweid en/of gemaaid wordt. De vaststelling van dit plan door Rijkswaterstaat en provincie is op korte termijn te verwachten.

Het beheer van de nieuwe natuur door Staatsbosbeheer zal onder regie van de Vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (VANL) worden uitgevoerd door pachtboeren. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij het gebied bemaaien en beweiden. Ook krijgen de boeren voor hun inspanningen een financiële vergoeding.

Tijdens deze informatie- en discussieavond geeft Jerry Wind van Staatsbosbeheer uitleg over de plannen. De agrarische organisatie VANL geeft zijn visie daarop. Dinsdag 27 november, aanvang 20 uur, toegang € 5.--. Stroomhuis is te vinden aan de Van Pallandtweg 1, 4182 CA  in Neerijnen.

Voor actuele info zie www.stroomhuisneerijnen.nl.