Nieuwsbericht Avri beboet 344 personen in 1e helft 2016

Gepubliceerd op: 01 november 2016 13:20

Boetes voor 344 personen die afval niet goed aanbieden in 1e helft 2016
Verreweg grootste deel inwoners biedt afval goed aan

In de 1e helft van 2016 zijn in totaal 344 boetes gegeven aan mensen die hun afval niet goed aanbieden. Het grootste deel daarvan is gegeven aan mensen die afval in een container of zak doen dat daar niet in hoort. Bijvoorbeeld wanneer bouwafval in de gft-container gedaan wordt of harde kunststoffen in de zak voor plastic verpakkingen en pakken. Verder zijn boetes gegeven aan mensen die afval naast de brengcontainers in de wijk plaatsen, in plaats van er in. Ook zijn mensen beboet die afval aan de weg zetten op andere dagen dan de inhaaldag, of voor overige zaken die te maken hebben met het verkeerd aanbieden van afval.

Avri controleert intensief op de manier waarop mensen hun afval aanbieden. Hierdoor is de pakkans bij overtredingen groot. Avri controleert zowel willekeurig, als gericht. Bijvoorbeeld wanneer het meldingen krijgt van overtredingen. Avri is blij dat er op het totaal van 236.000 inwoners in Rivierenland maar zeer weinig overtreders zijn.

Het juist aanbieden van afval is belangrijk. Want wanneer afval niet goed gescheiden wordt, kan het niet hergebruikt worden en wordt het verbrand. Hierdoor gaan grondstoffen voor de toekomst verloren. Ook ervaren veel mensen het als een ergernis wanneer anderen hun afval naast brengcontainers zetten of hun afval te vroeg of te laat aan de weg zetten. Daarom blijft Avri intensief controleren.