Nieuwsbericht Beeldvormende vergadering gemeenteraad

Gepubliceerd op: 22 maart 2016 10:10

Beeldvormende vergadering gemeenteraad
Op donderdag 31 maart 2016 vindt in MFC De Burcht van Haeften, Vredeplein 1 in Haaften de Beeldvormende vergadering plaats van de gemeenteraad.
Op de agenda staan:

19:30 – 20:15 uur Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota Grondbeleid Neerijnen 2016
                                    De gemeenteraad laat zich tijdens een ronde-tafel-gesprek informeren over de wijzigingen in de Nota Grondbeleid en de mogelijkheid bieden tot het stellen van inhoudelijke technische vragen.
20:30 – ..... uur Raadsvoorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Biomassacentrale Haaften
  Raadsvoorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen Biomassacentrale Haaften
De gemeenteraad verzamelt informatie voor het maken van een goede afweging, door de mogelijkheid te bieden tot het stellen van inhoudelijke technische vragen en initiatiefnemers, voorstanders en tegenstanders te horen.

Belanghebbenden en/of andere direct betrokkenen die wensen deel te nemen aan de bespreking van een onderwerp dat op de agenda staat, zijn van harte uitgenodigd en dienen zich aan te melden vóór 12.00 uur op de dag van de beeldvormende vergadering bij de raadsgriffier, de heer K.G. Steenbergen. Dit kan per email: griffie@neerijnen.nl of telefonisch: 0418 – 65 65 20.