Nieuwsbericht Beeldvormende vergadering Wonen/Wonen en zorg in Neerijnen

Gepubliceerd op: 18 april 2016 14:55

Beeldvormende vergadering Wonen/Wonen en zorg in Neerijnen
Op 28 april 2016 vindt om 19:30 uur een beeldvormende vergadering plaats van de gemeenteraad van Neerijnen over het thema Wonen/ Wonen en zorg in de gemeente Neerijnen.

Doel van de gemeenteraad is om door middel van presentaties beleidsmatig zo volledig mogelijk te worden geïnformeerd over onder andere:
Nieuwe Woningwet (wat is er veranderd? Tegen welke problemen lopen corporaties?);
Wonen in Rivierenland (Uitleg van de het Convenant Wonen en Zorg, de Woonladder en Regionale Woonagenda o.a. doorstroming, betaalbaarheid en woonlasten, arbeidsmigranten, vergunninghouders, flexibele en tijdelijke woonvormen, wonen en zorg en regionaal woningbouwprogramma)
Wonen in Neerijnen (uitleg woonvisie en prestatieafspraken over o.a. huisvesting speciale doelgroepen, woonruimteverdeling, nieuwbouw en kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid).

Vervolgens gaat de gemeenteraad in gesprek met woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen, zorgaanbieders zoals Zorgcentrum De Wittenberg en SZR en belangstellenden over de genoemde onderwerpen.
Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over concrete woningbouwprojecten maar over gemeentelijk woonbeleid.

Vergadering bijwonen?
Inwoners van Neerijnen zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats in Kulturhus Huis op Hemert, Blankenburgsestraat 3 in Ophemert.

Klik op bit.ly/1YCP87z voor de volledige agenda en bijbehorende stukken.