Artikel Begraafplaatsen gemeente Neerijnen

Informatie Begraafplaatsen 

 

De gemeente Neerijnen is gestart met een onderzoek naar de belanghebbenden of rechthebbenden van de oude graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente heeft voor het actualiseren van de gegevens en het onderzoeken van de belangstelling bij de nabestaanden voor de oude graven een jaar uitgetrokken, te weten van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012. Het onderzoek vindt plaats op de volgende begraafplaatsen:

-          begraafplaats Waardenburg

-         begraafplaats Ophemert;

-          begraafplaats Opijnen;

-          begraafplaats Varik;

-          begraafplaats Haaften;

-          begraafplaats Hellouw;

-          begraafplaats Est.

 

Doel

Verlenging termijn van de graven waarvan de termijn verlopen is of zeer binnenkort zal gaan verlopen.

 

Bordjes

Gedurende dit jaar zijn bordjes bij de graven die in onderzoek zijn geplaatst. Het betreft voornamelijk oude graven waarop geen grafrechten zijn uitgegeven (algemene graven). De gemeente Neerijnen heeft het voornemen de graven te zijner tijd te gaan ruimen. Alvorens tot ruiming over te gaan wil de gemeente graag in contact komen met de nabestaanden van de graven. Nabestaanden die zich melden naar aanleiding van een bordje krijgen een antwoordformulier thuisgestuurd, waarop zij hun wensen ten aanzien van het mogelijke behoud van het betreffende graf kenbaar kunnen maken.

 

Brieven

Een aantal belanghebbenden ontvangen een brief. De adresgegevens van deze belanghebbenden waren bekend bij de gemeente of de gemeente heeft, indien mogelijk, een belanghebbende kunnen achterhalen.

 

Alle belanghebbenden die een brief van de gemeente hebben ontvangen of zich hebben gemeld naar aanleiding van een bordje bij het graf ontvangen een vragenformulier. In dit formulier wordt gevraagd een keuze te maken voor de toekomst van het graf. Er kan een grafrecht worden afgesloten voor de periode van 20 jaar.

Indien geen belangstelling bestaat voor het graf kan afstand worden gedaan. De grafsteen zal op enig moment van het graf worden verwijderd.

Op het vragenformulier is ook de mogelijkheid een persoonlijk gesprek aan te vragen. Op deze manier wil het gemeentebestuur achterhalen wat de nabestaanden in de toekomst met hun graf willen en de administratie actualiseren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het graf blijft bestaan of dat men afstand doet van het graf, waarna het graf geruimd kan worden en als nieuwe begraafruimte kan dienen. Door (opnieuw) in contact te komen met nabestaanden wordt de administratie aangevuld met nieuwe gegevens van de contactpersonen.

 

Daarnaast hoopt het gemeenbestuur dat het actuele onderzoek er ook toe zal leiden dat het onderhoud van oude graven beter wordt geregeld. De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Onverzorgde oude graven bepalen namelijk voor een groot deel het uiterlijk van de begraafplaats.

 

Wanneer wordt er geruimd?

Graven, waar geen belangstelling meer voor is, kunnen worden geruimd en opnieuw worden uitgegeven.

Graven die vallen binnen het onderzoek waar een bordje bij is geplaatst, worden alleen geruimd na een onderzoeksperiode van één jaar waarin geen belangstelling voor het graf is getoond en het college van burgemeester en wethouders op dat moment hiertoe besluit.

Vervolgstappen

1.         Via de gemeentelijke informatiekanalen en de media worden zoveel mogelijk mensen geïnformeerd over   dit  onderzoek;

2.         Bij de betreffende oude graven worden bordjes geplaatst waarop nabestaanden worden verzocht contact op te nemen met Genius Loci die dit wer namens de gemeente doet;

3.         Via advertenties in de lokale en regionale kranten probeert de gemeente nabestaanden van de graven in onderzoek op te roepen zich te melden bij Genius Loci;

4.         Op basis van de gesprekken, reactieformulieren en alle andere informatie wordt de administratie over deze graven bijgewerkt.

 

De gemeente Neerijnen heeft het onderzoek naar nabestaanden van de oude graven uitbesteed aan Genius Loci Begraafplaatsadviseurs. Bij vragen en meldingen kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur direct contact opnemen met Genius Loci, telefoonnummer 0411-650070, u kunt vragen naar Ellen Geven of Lisette Verburg.  U kunt ook per mail reageren: info@geniusloci.nl. Al uw informatie is van harte welkom.