Nieuwsbericht Begroting 2016: voorzichtig optimistisch

Gepubliceerd op: 05 oktober 2015 14:25

College presenteert Begroting 2016-2019 aan raad

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2016 met ook voor de langere termijn zicht op financiële stabiliteit.
Wethouder financiën Jaap Andriesse is
voorzichtig optimistisch over de financiële situatie van de gemeente Neerijnen: "Natuurlijk moeten we scherp blijven op een aantal financiële onzekerheden zoals het sociaal domein, maar dankzij de forse ombuigingen die een aantal jaren geleden zijn ingezet heb ik voor de lange termijn vertrouwen dat we met elkaar zorgen voor een sluitende begroting."

De begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2015, waarin het Collegeprogramma 2014-2018 'Bouwen aan vertrouwen' de centrale leidraad is. Door behoedzaam begroten is het niet nodig om nieuwe ombuigingen door te voeren. De voorzieningen in de gemeente Neerijnen kunnen hierdoor in stand worden gehouden.

Lokale lasten
Het college is verheugd dat de lokale lasten met alleen de trendmatige stijging van1,2% verhoogd hoeft te worden. Deze verhoging is nodig voor het opvangen van de loon- en prijsstijgingen.

Gemeenteraad
Op 3 november 2015 vergadert de gemeenteraad van Neerijnen over de programmabegroting 2016. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Neerijnen. U bent van harte welkom om de raadsvergadering bij te wonen. De programmabegroting 2016 kunt u inzien en downloaden via:
https://raad.neerijnen.nl/Vergaderingen/Oordeelsvormende-raad/2015/03-november/19:00