Nieuwsbericht Behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied 2013

Gepubliceerd op: 07 januari 2014 00:00

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 heeft vanaf 8 november 2013 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er 96 zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 ontvangen. Alle zienswijzen worden in een nota van zienswijzen gebundeld en voorzien van een antwoord. Op enkele onderdelen geven de zienswijzen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013. Daarnaast wordt ambtelijk voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen te wijzigen. De gemeenteraad van Neerijnen wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan op basis van de voorgestelde aanpassingen gewijzigd vast te stellen. Behandeling in de Raadadviescommissie Ruimte vindt op 16 januari 2014 plaats, waarna op 6 februari 2014 besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsvindt. Een ieder die een zienswijze heeft kenbaar gemaakt wordt na het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013 nader geïnformeerd.