Nieuwsbericht Bekendmaking Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Gepubliceerd op: 18 oktober 2012 00:00

Het college van Neerijnen maakt bekend dat het op 9 oktober 2012 heeft besloten tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland. Hiermee wordt tezamen met de deelnemende regiogemeenten en de provincie Gelderland een openbaar lichaam opgericht ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Onder de belangen van de deelnemers wordt tevens begrepen het belang van een goede samenwerking tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Gelderland.

De regeling treedt in werking met ingang van 24 oktober 2012. De volledige tekst van de regeling ligt ter inzage van 19 oktober 2012 tot met 30 november 2012 op het gemeentehuis te Neerijnen.