Nieuwsbericht Belastingsamenwerking Rivierenland volledig aangesloten op LV WOZ

Gepubliceerd op: 07 november 2016 15:30

Per 31 oktober 2016 heeft Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) haar tien deelnemende gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening Waardering Onroerende zaken (LV WOZ). Hiermee is BSR de eerste belastingsamenwerking tussen gemeenten, een afvalverwijderaar en een waterschap die al haar deelnemende gemeenten heeft aangesloten op de LV WOZ. Een fantastisch resultaat, gerealiseerd met veel inzet van de betrokken medewerkers.
"Ik ben bijzonder trots op onze medewerkers die, in samenwerking met onze softwareleverancier Centric, JNet en het Kadaster, deze flinke klus hebben geklaard", aldus Mary Scholtus, directeur van BSR.
Aan de aansluiting op de LV WOZ ging een intensief traject vooraf, waarin BSR veel tijd en aandacht heeft besteed aan het valideren van alle gegevens. Om de consistentie en de kwaliteit van ingelezen gegevens te bewaken, hanteert de LV WOZ namelijk een gewijzigd gegevensmodel met aangescherpte controles.

Waarom de LV WOZ?
Het doel van de LV WOZ is het creëren van één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten. Bij de realisatie van dit loket zijn alle gemeenten, hun leveranciers, het Kadaster en de Waarderingskamer betrokken. Via de LV WOZ hebben verschillende afnemers (zoals de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek) toegang tot deze gegevens. Ook BSR maakt voor de uitoefening van haar taken gebruik van gegevens uit de LV WOZ. Door de realisatie daarvan hoeft hiertoe geen grootschalige uitwisseling van gegevens meer plaats te vinden. Bovendien vormt de LV WOZ de basis voor het WOZ-waardeloket, waar de WOZ-waarde van woningen kan worden ingezien.