Nieuwsbericht Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Gepubliceerd op: 21 september 2015 13:55

De burgemeester van de gemeente Neerijnen heeft op 14 september 2015 de beleidsregel artikel 13b van de Opiumwet vastgesteld. Dit beleid treedt in werking de dag na deze publicatie en ligt voor een ieder vanaf 18 september 2015 tot en met 30 oktober 2015 ter inzage tijdens de openingstijden. Daarnaast kunt u via de gemeentelijke website www.neerijnen.nl kennisnemen van de inhoud van de beleidsregel.
Er kan geen bezwaar of beroep tegen de beleidsregel worden ingediend.