Nieuwsbericht Beleidsregel subsidie jaarwisseling

Gepubliceerd op: 04 december 2015 10:45

Sinds 2008 stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor de openstelling van dorpshuizen of andere instellingen, zodat ze tijdens de jaarwisseling een activiteit kunnen organiseren voor de inwoners van de kern. De beleidsregel uit 2011 was verouderd en leidde soms tot onduidelijkheid. Daarom is de beleidsregel aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aangepaste beleidsregel vastgesteld op 30 november 2015.

In de beleidsregel staat onder andere vermeld wanneer een organisatie recht heeft op een bepaald bedrag. De georganiseerde activiteiten dienen bij te dragen aan de doelstelling van jaarwisselingssubsidie. Voor de jaarwisseling 2015 – 2016 is vanuit de kernen Ophemert, Opijnen, Est, Waardenburg en Haaften een aanvraag voor subsidie ontvangen. De gemeente stelt voor deze kernen subsidies beschikbaar.

Dit beleid treedt in werking de dag na deze publicatie en ligt voor een ieder vanaf 10 december 2015 tot en met 22 januari 2016 ter inzage tijdens de openingstijden.
Er kan geen bezwaar of beroep tegen de beleidsregel worden ingediend.