Nieuwsbericht Bernhardstraat Haaften vanaf 22 juni tot eind september afgesloten

Gepubliceerd op: 12 juni 2015 12:55

De gemeente Neerijnen heeft aan de Avri opdracht gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden in de Bernhardstraat in Haaften.
Vanaf 22 juni tot eind september worden in de Bernhardstraat rioolwerkzaamheden uitgevoerd tussen het Kulturhus 'De Burcht van Haeften' en de Schoolstraat. Het oude riool wordt verwijderd en maakt plaats voor een nieuw riool. Daarnaast wordt de rijbaan in de Bernhardstraat opnieuw ingericht, waarbij maatregelen worden getroffen om het verkeer langzamer te laten rijden. Ook wordt aan de oostzijde een fiets/voetpad aangelegd. Dit is aan de kant van 'De Burcht van Haeften'.

De Bernhardstraat wordt gedurende de werkzaamheden gefaseerd afgesloten. Tijdens de wegafsluiting worden omleidingsroutes aangegeven middels de gebruikelijke gele borden.