Nieuwsbericht Bewonersavond jongeren en leefbaarheid Ophemert

Gepubliceerd op: 17 maart 2011 00:00

Op woensdagavond 16 maart 2011 was ’t Torenhofje de plaats van handeling voor een bewonersbijeenkomst rond een “jongerenontmoetingsplek” of jop, in Ophemert.

Er is het afgelopen jaar de nodige ophef geweest rond jeugdoverlast en mogelijke oplossingen, zoals de realisatie van een jop. De jeugd heeft behoefte aan een plek in de buitenruimte om elkaar te ontmoeten. De locatie waar deze jop geplaatst moest worden dient een breed draagvlak te krijgen onder de bevolking. In eerste instantie bij de jeugd zelf, maar zeker ook bij de omgeving. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor andere omgevingsfactoren als veiligheid en toezicht. De politie speelt een belangrijke rol in de totstandkoming.

Tijdens de avond is onder leiding van wethouder Rian Verwoert een levendige discussie gevoerd over de plek van de jeugd in de samenleving, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor ouderen bleek de wens van de jeugd herkenbaar uit de eigen jeugd. De jeugd die zelf ook in groten getale aanwezig was heeft op een positieve manier hun stem laten horen, ondersteund door de jongerenwerker van Mozaïek.
Een prettige bijkomstigheid was dat opnieuw spontaan een opknapactie voor de Muziekschelp op touw wordt gezet door jong en oud.

Dat er een ontmoetingsplek moet komen werd door jong en oud ondersteund, waarna een aantal mogelijke locaties is besproken.
De gemeente heeft toegezegd op zeer korte termijn met een uitgewerkt voorstel te komen dat bewoners en jeugdigen tijdens een inloopavond kunnen inzien.

Bewonersavond jongeren en leefbaarheid Ophemert 1

Bewonersavond jongeren en leefbaarheid Ophemert 2