Nieuwsbericht Bewonersbijeenkomst in Ophemert

Gepubliceerd op: 07 maart 2011 00:00

De bewoners van Ophemert zijn onlangs bij brief uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een bewonersbijeenkomst om te praten over de leefbaarheidssituatie in dat dorp.

Om voortgang in de oplossing van de problematiek te houden wil de gemeente, en met name wethouder Rian Verwoert, graag door middel van een bewonersavond inbreng verkrijgen en meningen peilen. Doel is uiteindelijk te komen tot een breedgedragen aanpak en oplossing.

Ook de besturen van verenigingen en andere instellingen in Ophemert zijn nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken in oplossingen. Ook de jeugd van Ophemert wordt met klem uitgenodigd aanwezig te zijn.

De datum is woensdag 16 maart 2011 om 19.30 uur in het Torenhofje. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, maar gezien de grote verwachte opkomst wordt iedereen verzocht tijdig aanwezig te zijn.