Nieuwsbericht Bewustwordingscampagne gevaren koolmonoxide gestart

Gepubliceerd op: 02 februari 2016 09:45

Op maandag 1 februari 2016 zijn Brandweer Nederland, de Brandwonden Stichting en GGD Nederland samen een campagne gestart. Het doel daarvan is mensen bewust te maken van de gevaren van koolmonoxide en ze van praktische adviezen te voorzien om een CO-vergiftiging te voorkomen. De campagne loopt tot en met 14 februari.

Bijna iedereen kent wel de berichten over het gevaar van koolmonoxide. Minder bekend is dat bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne CV-installatie. Een vergiftiging door koolmonoxide (CO) kan iedereen overkomen. Daarom wordt er ook dit jaar in februari aandacht gevraagd voor de stille sluipmoordenaar CO.
Hoeveel risico loopt u?
Ventileert u uw huis voldoende? Weet u bijvoorbeeld of uw verbrandingstoestel goed functioneert? Heeft u een CO-melder in huis opgehangen? Een onderdeel van de campagne is een online test die u laat zien hoeveel risico u loopt op koolmonoxidevergiftiging. We adviseren iedereen deze test te doen via www.brandweer.nl/koolmonoxide.

Koolmonoxidevergiftiging?
Blootstelling aan een te hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden. Dat voelt in eerste instantie als een beginnend griepje.
U krijgt last van:

  • Hoofdpijn;
  • Misselijkheid en overgeven;
  • Moeheid;
  • Verwardheid;
  • Een te snelle hartslag;
  • Verdere blootstelling aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Voorkom een vergiftiging: zorg voor een koolmonoxidemelder
Slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging worden behandeld door het toedienen van veel zuurstof, maar de gevolgen kunnen ook desastreus zijn. Het belangrijkste is daarom het voorkomen van een koolmonoxidevergiftiging. Koolmonoxide ruikt, proeft en ziet u niet; een koolmonoxidemelder kan het verschil maken. Want u wordt dan tijdig gealarmeerd, voordat u het bewustzijn verliest.

Meer slachtoffers dan gedacht
Lange tijd werd aangenomen dat er jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers vallen en enkele honderden gewonden door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide.
De omvang van het probleem met koolmonoxide blijkt drie tot vijf keer zo groot. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging worden echter vaak niet herkend, waardoor een juiste diagnose uitblijft.

Meer weten?
U vindt meer informatie op de website van Brandweer Gelderland-Zuid (http://www.brandweer.nl/gelderland-zuid/brandveiligheid/veilig_wonen/koolmonoxide/)
en GGD Gelderland-Zuid. (https://www.ggdgelderlandzuid.nl/Publiek/Milieu/Folders.aspx)

Ook staat er interessante informatie op de volgende websites:

  • De Onderzoeksraad voor Veiligheid (http://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2040/koolmonoxide-onderschat-en-onbegrepen-gevaar)
  • Veiligheid.nl (https://www.veiligheid.nl/organisatie/actueel/nieuws/dossier-koolmonoxide)
  • Veiligeproducten.nl (http://veiligeproducten.nl/veilig-wonen)