Nieuwsbericht Bibob-beleidsregel aangepast

Gepubliceerd op: 24 december 2013 00:00

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2013 besloten de Bibob-beleidsregel van de gemeente Neerijnen aangepast vast te stellen.
In de Bibob-beleidsregel wordt in algemene termen aangegeven in welke gevallen de gemeente Neerijnen de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toepast.
Door toepassing van deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld geen vergunning af te geven of deze in te trekken.

De beleidsregel treedt in werking op 28 december 2013 (1 dag na de bekendmaking).

De beleidsregel ligt vanaf 30 december tot en met 10 februari 2014 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Er kan geen bezwaar of beroep tegen de beleidsregel worden ingediend.