Nieuwsbericht Boomplantdag Ophemert

Gepubliceerd op: 22 maart 2012 00:00

Op het schoolplein bij de Prins Willem Alexanderschool in Ophemert is in de herfst van 2011 een Noorse esdoorn gekapt. Deze boom was door wortel- en kroonsterfte gevaarlijk geworden. De afgelopen jaren zijn veel bomen in de omgeving van de school verdwenen. Oa. bij het realiseren van een nieuw plein en parkeerruimte langs de Kapelstraat en natuurlijk ook voor de bouw van het Kulturhus.

Dit is de leerlingen van de PWA school niet ontgaan  het is dan ook mede op hun verzoek dat Danny Roeters, wijkbeheerder van Neerijnen Oost (waar Ophemert onder valt), een boomplantdag heeft georganiseerd waarbij de gemeente de school een Hemelboom (Ailanthus altissima)* cadeau heeft gedaan.

Op woensdag ochtend de 21ste maart is de boom om 10.00 uur onder zijn toeziend oog geplant door de leerlingen van groep 8. Ook de leerlingen en leerkrachten van alle andere groepen waren hierbij aanwezig.

Boomplantdag 2012

Boomplantdag 2012 2

*De hemelboom  is een forse boom met stevige vertakkingen en een robuuste uitstraling. Wanneer de maximale hoogte van 25 m is bereikt, heeft de boom een breedte van ongeveer 15 m. Vooral in zijn jeugdige jaren groeit hij hard. Het blad is maximaal 60 cm lang, bestaat uit 12 tot 25 blaadjes en verschijnt laat in het voorjaar. Bij kneuzing verspreidt het een onaangename geur. De eenslachtige, groenwitte bloemen staan in forse pluimen en worden gevolgd door gevleugelde vruchten die verkleuren van lichtgroen naar rozerood. Vrijwel altijd zijn de bomen tweehuizig (alleen mannelijke of vrouwelijke bloemen). Zelfs op de slechtste en droogste plaatsen blijft de boom overleven, de groei is daar trager.  Deze bomen worden in China, en vroeger ook in Frankrijk, gebruikt voor de zijderupsteelt.