Nieuwsbericht Brand Zaltbommel

Gepubliceerd op: 27 januari 2014 00:00

Ga niet in de rook staan
U kunt gewoon naar buiten, maar ga niet in de rook staan. Rook is nooit goed voor uw gezondheid. Staat uw woning of pand in het rookgebied, sluit dan uit voorzorg ramen en deuren. Denk ook aan een eventueel ventilatiesysteem.

Geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen
Tijdens de brand heeft de brandweer metingen uitgevoerd naar de stoffen die zijn vrijgekomen. Hieruit blijkt dat tot op heden geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen zijn gemeten. Het RIVM voert nog vervolgmetingen uit.

Roetdeeltjes
Door de rook die is vrijgekomen, kunnen roetdeeltjes neer zijn gekomen op nabij gelegen woningen, bedrijfspanden en auto’s. Deze kunt u met water afspuiten. Mocht u grotere roetdelen vinden in bijvoorbeeld uw tuin, dan kunt u die opruimen en weggooien met het gewone huisafval. Trek wel voor de zekerheid handschoenen aan en gooi deze handschoenen daarna weg.

Brandweer laat pand gecontroleerd instorten
De brandweer heeft de brand onder controle, is momenteel aan het nablussen en laat het pand aan de Unieweg 4 gecontroleerd instorten. Dit kan ervoor zorgen dat het vuur kortstondig oplaait.

Blijf bij de locatie weg
De burgemeester van Zaltbommel verzoekt u
dringend om niet op de locatie te gaan kijken. Dit hindert de werkzaamheden van de brandweer en de verkeersafwikkeling. Mocht u vragen hebben over de brand dan kunt u contact opnemen met Rian van Osch, Ambtenaar Openbare Veiligheid, via telefoonnummer 14 0418.