Nieuwsbericht Brandpreventieweken

Gepubliceerd op: 10 oktober 2013 00:00

 

De Nationale Brandpreventieweken worden jaarlijks in oktober georganiseerd. De weken worden gesubsidieerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook werken we samen met een aantal sponsoren vanuit het bedrijfsleven.

Centraal thema
Zoals ieder jaar worden de brandpreventieweken gekoppeld aan een centraal thema. Hiermee wil de stichting bereiken dat de preventieboodschap richting de burgers een duidelijk en eenduidig gezicht krijgt. Dit thema krijgt onder meer praktische invulling door:
- ontwikkeling van specifieke voorlichtingsmaterialen
- opzetten van een landelijke campagne gericht op specifieke doelgroep(en)
- jaarlijks toevoegen van nieuwe suggesties aan het Brandweer Ideeënboek

In 2013 is de campagne 'Wat doe JIJ bij brand? gericht op thuiswonende senioren en de gevaren van rook.

 

kijk op:

 

www.brandpreventieweken.nl

 

www.watdoejijbijbrand.nl

 

Hoe vlucht je als je ouder bent? Hoe vlucht je als je minder valide bent?
Hoe vlucht je als je minder valide bent?

Hoe vlucht je als je ouder bent?