Nieuwsbericht Burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek 2012

Gepubliceerd op: 27 september 2012 00:00

Eén van de manieren om er achter te komen wat uw oordeel over onze gemeente is, is via het stellen van vragen in een vragenlijst. In onze gemeente krijgen binnenkort 1.200 willekeurig gekozen inwoners een brief met een vragenlijst over onze gemeente. Daarnaast kunt u, nadat u een bezoek gebracht hebt aan ons gemeentehuis, een vragenlijst over de dienstverlening aan onze loketten voorgelegd krijgen door een enquêteur. Wij willen u vragen, als u de vragenlijst in de bus hebt gekregen of als u bijvoorbeeld een nieuw paspoort gaat halen, even de tijd te nemen één of wellicht beide vragenlijsten in te vullen.

In de vragenlijsten kunt u anoniem uw waardering geven over een aantal aspecten van de gemeente. Als een groot aantal inwoners dit doet, kunnen wij op hoofdlijnen de 'staat' van onze gemeente aangeven: hoe staat onze gemeente er op dit moment volgens u als inwoner voor? Wij hopen dat u een zo eerlijk mogelijk oordeel geeft over de gemeente en over het gemeentebestuur, zodat deze staat van de gemeente ook daadwerkelijk weergeeft wat u als inwoner denkt.

Omdat de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl tweejaarlijks wordt afgenomen, kan het zijn dat u eerder deze vragenlijst hebt ontvangen. Dat is echter puur toeval omdat wij elke twee jaar een kleine steekproef trekken onder de inwoners van onze gemeente. Indien u al eerder aan dit onderzoek hebt meegedaan, stellen wij toch ook dit jaar uw mening weer zeer op prijs. Misschien zijn uw opvattingen over onze gemeente veranderd, of juist helemaal niet. Graag vernemen wij dat van u via deze vragenlijst.

Mocht u een vragenlijst in de bus hebben gekregen, of mocht u een bezoek brengen aan het gemeentehuis, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als u aan ons onderzoek zou willen meewerken. Wij willen u nu reeds bedanken voor uw moeite. Hiermee helpt u ons om ons werk voor u als inwoner beter te doen.


Burgemeester en wethouders van Neerijnen