Nieuwsbericht Buurtbemiddeling blijft groeien

Gepubliceerd op: 02 mei 2016 11:15

Coördinatoren Buurtbemiddeling
Coördinatoren Buurtbemiddeling Saïda Boukayoua, Carla Roorda en Linda Franken


In 2015 hebben de 53 vrijwilligers van ElkWelzijn Buurtbemiddeling wederom veel buren kunnen ondersteunen in het verminderen van overlast en het oplossen van conflicten. Buurtbemiddeling ontving 192 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies. Ook het bemiddelingsgebied werd uitgebreid. Inmiddels kunnen de inwoners uit 11 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn.

Elk Welzijn
  "Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling" geven coördinatoren Buurtbemiddeling Linda , Carla en Saida aan. "Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen."
Van de verzoeken die wel geschikt waren, heeft Buurtbemiddeling in 2015 in 74% van de gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie. Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen/bedreigingen komen vaak voor. "Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen, maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert".
 

Uit de cijfers blijkt dat Buurtbemiddeling meer bekendheid krijgt onder bewoners. Mensen weten de weg maar Buurtbemiddeling steeds beter te vinden. "Dat vinden wij een positieve ontwikkeling. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Vaak kunnen wij mensen adviseren en begeleiden zo dat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten".
Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.