Nieuwsbericht Concept-Evenementenbeleid vastgesteld door burgemeester en wethouders

Gepubliceerd op: 27 juli 2011 00:00

Het concept Evenementenbeleid ligt vanaf 18 juli 2011 tot 29 augustus 2011 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens deze zes weken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling op dit concept evenementenbeleid reageren.

Indien u ervoor kiest dit schriftelijk te doen, dan kunt u uw reactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Neerijnen, Postbus 30, 4180 BA Waardenburg. U kunt uw reactie ook mondeling in brengen. Neem hiervoor contact op met onze gemeentewinkel.
Het concept-evenementenbeleid kunt u vanaf 21 juli 2011 ook raadplegen op de website van de gemeente.