Nieuwsbericht Crisiscommunicatie Haaften

Gepubliceerd op: 14 oktober 2015 13:20

Het waarschuwen en alarmeren van de bevolking is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het Rijk en de Veiligheidsregio's. Hier wordt o.a. het
Waarschuwings- en Alarmeringssysteem voor gebruikt. Dit is de sirene die de eerste
maandag van de maand getest wordt. Vanwege de bouwwerkzaamheden op de
Dutry van Haeftenstraat, de verplaatsingskosten en het feit dat de sirenes vanaf
2018 niet meer gebruikt gaan worden, is besloten de sirene in Haaften zo snel
mogelijk weg te halen.

Dit wordt opgevangen door het totaalpakket aan alarmeringsmiddelen, wat al
beschikbaar was. Dit pakket bestaat uit:

  •  de calamiteitenzender (Omroep Gelderland);
  • NL-Alert;
  •  het publieks informatienummer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
  •  het gebruik van sociale media (Twitter: @CrisisGLZ of @POL_Gelderland).

Het pakket van crisiscommunicatiemiddelen is daarmee goed gevuld. De genoemde
middelen vormen een modern en toekomstbestendig pakket voor het alarmeren én
informeren van de bevolking.

Een van de grootste voordelen van modernere crisiscommunicatiemiddelen is dat
deze ook gebruikt kunnen worden voor het bieden van een gericht
handelingsperspectief aan de bevolking. De sirene biedt altijd hetzelfde
handelingsperspectief: "Ga naar binnen, sluit ramen en deuren, en luister naar de
calamiteitenzender". Naast het stijgend aantal mensen dat NL-Alert op hun eigen
mobiele telefoon kan ontvangen, blijkt tevens uit onderzoek dat mensen bij een
noodsituatie elkaar actief informeren.

NL-Alert
Ook NL-Alert kan ingezet worden als er een noodsituatie is en u als inwoner snel
moet weten wat er aan de hand is en wat u wel of niet moet doen. Met NL-Alert kan
de crisisorganisatie u met een tekstbericht op uw mobiele telefoon informeren,
bijvoorbeeld als er bij u in de buurt een grote brand is of als er een explosie dreigt.
Kijk op www.nl-alert.nl of uw mobiel al geschikt is voor het ontvangen van NL-Alerts.