Nieuwsbericht De uitkomsten van de enquête naar de veiligheidsbeleving van de inwoners in de gemeente Neerijnen zijn bekend!

Gepubliceerd op: 18 november 2015 09:10

De gemeente heeft in april 2015 huis-aan-huis een enquête verspreid om de veiligheidsbeleving van inwoners te onderzoeken. We hebben 1072 ingevulde enquêtes retour ontvangen. Dat is een respons van 23,4%.

Doel van deze enquête
In de enquête hebben wij u vragen voorgelegd die een relatie hebben met uw veiligheidsgevoel in Neerijnen. De vragen hadden betrekking op:

  • veilige woon- en leefomgeving;
  • jeugd en veiligheid;
  • bedrijvigheid en veiligheid;
  • fysieke veiligheid;
  • integriteit en veiligheid.

Op de meeste vragen is voldoende respons gekomen om de uitkomsten representatief te noemen. Alleen voor het onderdeel jeugd en veiligheid is het respons te laag. Met de antwoorden kunnen wij ons een goed beeld vormen van het veiligheidsgevoel van de inwoners. Maar we kunnen ook nagaan wat op het gebied van veiligheid, in zowel beleid als uitvoering, in de aankomende jaren mogelijk extra aandacht verdient. Wij komen hier in een later stadium op terug.

Resultaten
De volledige resultaten van de enquête per kern vindt u op www.neerijnen.nl/veiligheid/veiligheid_in_neerijnen/enquete_2015/.
U kunt deze resultaten ook opvragen bij de gemeente via 14 0418.