Nieuwsbericht Definitief advies Programmaraad Gelderland-Zuid

Gepubliceerd op: 03 februari 2011 00:00

Definitief advies aan UPC voor de periode van juli 2011 tot juli 2012

Definitief advies voor het radiopakket op de kabel vrijwel ongewijzigd

 Programmaraad Gelderland Zuid heeft in zijn vergadering van 27 januari jl. het definitieve radio-advies voor de periode juli 2011 tot juli 2012 opgesteld. Dit advies zal aan UPC worden voorgelegd. UPC is wettelijk verplicht dit advies over te nemen. Ten opzichte van het pakket dat thans op de kabel is er slechts één verandering. De zender WDR Eins Live is vervangen door Radio Monique 963, een zender die zich richt op 30- tot 60-jarigen met muziek uit vooral de jaren 60, 70 en 80. Dit betekent niet dat WDR Eins Live van de kabel verdwijnt. UPC moet hier echter over beslissen.

Het advies is te vinden op de website van de programmaraad: www.programmaraadgelderlandzuid.nl.

Het advies geldt voor het hele werkgebied van de programmaraad, t.w. de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Duiven, Westervoort, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, Buren, Druten, Lingewaard, Maasdriel, Neerijnen, Overbetuwe, Zaltbommel, Beuningen, West Maas en Waal, Geldermalsen, Wijchen, Lingewaal, Nederbetuwe en Tiel.

Definitief tv-advies aan UPC voor de periode van juli 2011 tot juli 2012

Jongerenzender SLAM!TV in definitief tv-advies

De programmaraad heeft besloten om in overleg met UPC voor het hele werkgebied één advies op te stellen. Tot nog toe stelde de programmaraad drie adviezen op. Dit is uit technisch oogpunt niet meer noodzakelijk, nu de kabelnetwerken in alle gemeenten nagenoeg dezelfde capaciteit hebben.

De meeste zenders die in de drie adviezen zaten komen terug in het definitief advies. Er is één nieuwe zender in opgenomen: de jongerenzender SLAM!TV. Deze neemt de plaats in van de zender BravaNL die in het voorlopig advies was opgenomen. De programmaraad heeft gelet op de omvang van de doelgroep de voorkeur gegeven aan SLAM!TV.

Het advies geldt voor het hele werkgebied van de programmaraad, t.w. de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Duiven, Westervoort, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, Buren, Druten, Lingewaard, Maasdriel, Neerijnen, Overbetuwe, Zaltbommel, Beuningen, West Maas en Waal, Geldermalsen, Wijchen, Lingewaal, Nederbetuwe en Tiel.

Het gehele advies staat op de website van de programmaraad: www.programmaraadgelderlandzuid.nl.